Meteen naar de content

#1 Islamtische webwinkel

GROTE RAMADAN SALE

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 4.8/5 (1473 beoordelingen)

Neem contact op

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


OVERZICHT Deze website/app wordt beheerd door Salaat Team. In de gehele site/applicatie verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Salaat Team. Salaat biedt deze website/applicatie, inclusief alle informatie, tools en services die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld. Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("VOORWAARDEN", "Voorwaarden"), inclusief gerelateerde voorwaarden en bepalingen en beleid en aanvullende informatie die hierin worden vermeld en/of beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze VOORWAARDEN zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief, zonder beperking, gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn. Lees deze VOORWAARDEN zorgvuldig voordat u onze website/app opent of gebruikt. Door tot om het even welk deel van de website toegang te hebben of te gebruiken, gaat u ermee akkoord om door deze VOORWAARDEN worden gebonden. Als u niet met alle voorwaarden van deze Overeenkomst akkoord gaat, kunt u geen toegang tot de Website/App krijgen of de Diensten gebruiken. Als deze VOORWAARDEN als een aanbieding worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze VOORWAARDEN. Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de TOS. Je kunt de laatste versie van de VOORWAARDEN op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om om het even welk deel van deze VOORWAARDEN bij te werken, te veranderen of te vervangen door updates en/of veranderingen aan onze website/app te posten. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurend gebruik van of toegang tot de Website/App na het posten van om het even welke veranderingen vormt goedkeuring van die veranderingen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN WEBWINKEL Door akkoord te gaan met deze VOORWAARDEN, mag u onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de service, wetten overtreden in uw rechtsgebied (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, zonder beperking, wetten op het auteursrecht). U mag geen wormen, virussen of code van destructieve aard verzenden. Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook een persoon de toegang tot de Service te ontzeggen. U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden verzonden en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden via een netwerk. U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service of enig contact op de website/applicatie via welke de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De kopjes die in deze Overeenkomst worden gebruikt, dienen uitsluitend voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - Nauwkeurigheid, volledigheid en actuele informatie Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico. Deze website kan historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en dient uitsluitend ter referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DIENSTEN EN PRIJZEN De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud daarvan) op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (INDIEN VAN TOEPASSING) Bepaalde producten of diensten kunnen alleen online beschikbaar zijn via de Website/App. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleuren op het computerscherm nauwkeurig worden weergegeven. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken voor bepaalde personen, geografische regio's of rechtsgebieden. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om een product op elk moment te beëindigen. Aanbiedingen van producten of diensten op deze website zijn ongeldig indien verboden. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de service worden gecorrigeerd.

AFDELING 6 - juistheid van facturerings- en boekhoudgegevens We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheid per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of beëindigen. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of afleveradres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij het plaatsen van de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, geplaatst lijken te zijn door dealers, wederverkopers of distributeurs. Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. Je stemt ermee in om je account- en andere gegevens, inclusief e-mailadres en creditcardnummer en vervaldatum, onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen. Zie voor meer informatie ons Retourbeleid.

AFDELING 7 - OPTIONELE TOOLS Wij kunnen u toegang verlenen tot tools van derden die wij niet controleren of beheren. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of gerelateerd aan uw gebruik van tools van derden. Elk gebruik door u van optionele tools die via de Website worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden van de tools die door de desbetreffende externe leverancier worden aangeboden. We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website/App (inclusief de release van nieuwe tools en hulpmiddelen). Deze nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze VOORWAARDEN.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN Bepaalde inhoud, producten en diensten beschikbaar via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten. De verbindingen van derden op deze website kunnen u naar websites van derden leiden die niet met ons verbonden zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materiaal of websites van derden of voor ander materiaal, producten of diensten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of letsel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees en begrijp het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, problemen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK-MAATREGELEN EN ANDERE INZENDINGEN Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen indient (zoals inzendingen voor prijsvragen) of zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen indient, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen" genoemd), gaat u ermee akkoord dat wij op elk gewenst moment, zonder beperking, alle Opmerkingen die u bij ons indient mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in alle media. We zijn niet verplicht om (1) opmerkingen vertrouwelijk te behandelen, (2) een vergoeding te betalen voor opmerkingen of (3) te reageren op opmerkingen. Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die wij, in onze enige discretie, bepalen onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anders verwerpelijk te zijn of de intellectuele eigendomsrechten van om het even welke partij te schenden. rechten of deze VOORWAARDEN. U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, aanstootgevend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere kwaadaardige code die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een website/geaffilieerde toepassing kan beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je niet voordoen als iemand anders dan jezelf, of ons of derden op een andere manier misleiden wat betreft de oorsprong van de opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door jou of een derde partij zijn geplaatst.

AFDELING 10 - PERSOONSGEGEVENS Uw indiening van persoonsgegevens via de Winkel is onderworpen aan ons Privacybeleid.

AFDELING 11 - FOUTEN, ONNauwkeurigheden EN FOUTEN Soms kan er informatie op onze Site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, kosten voor productverzendingstijden, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website/applicatie onjuist is op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend). Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Service of op een gerelateerde website/applicatie bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve indien wettelijk vereist. Geen enkele specifieke update- of vernieuwingsdatum die in de Service of op een gerelateerde website/app wordt gebruikt, zal worden gebruikt om aan te geven dat informatie in de Service of op een gerelateerde website/app is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK Naast alle andere verboden die in de VOORWAARDEN worden uiteengezet, is het u verboden de Site of de inhoud daarvan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) internationale of Britse voorschriften, regels, wetten of lokale regelgeving te schenden; (d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken (g) virussen of andere kwaadaardige codes te uploaden of over te brengen die gebruikt zullen of kunnen worden op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of gerelateerde websites/toepassingen, andere websites, het web of het internet aantast; (h) de persoonsgegevens van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishen, pharmen, pretenderen, spideren, creperen of scrapen; (j) voor onzedelijke of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Service of gerelateerde websites/toepassingen, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of gerelateerde websites/applicaties te beëindigen bij schending van een van de verboden gebruikswijzen.

ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn. U stemt ermee in dat wij de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, kunnen stopzetten. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Service op uw eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk anders door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook. of impliciet of impliciet, met inbegrip van impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zullen wij, onze directeuren, functionarissen, werknemers, dochterondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verliezen, claims of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade. . van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, compensatiekosten of andere soortgelijke schade, hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de Services of producten verkregen via het gebruik van de Service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Service of de inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

SECTIE 14 - INDEMNIFICATIE U stemt ermee in om ons en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, verkopers, stagiairs en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis. met inbegrip van redelijke advocaatkosten, opgelopen door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Voorwaarden of de documenten die zij omvatten door middel van verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - AFWEERBAARHEID In het geval dat om het even welke bepaling van deze VOORWAARDEN om onwettig, ongeldig of onafdwingbaar wordt bepaald te zijn, zal dergelijke bepaling niettemin voor zover toegestaan door toepasselijke wet worden afgedwongen, en het onafdwingbare gedeelte zal scheidbaar van deze VOORWAARDEN worden geacht; dergelijke bepaling zal de geldigheid en de afdwingbaarheid van om het even welke andere resterende bepalingen niet beïnvloeden.

SECTIE 16 - BEËINDIGING De verplichtingen en aansprakelijkheden van de Partijen die vóór de datum van beÃ"indiging ontstaan zullen in alle opzichten de beÃ"indiging van deze Overeenkomst overleven. Deze VOORWAARDEN zullen van kracht blijven tenzij en totdat zij door u of ons worden beëindigd. U kunt deze VOORWAARDEN op elk ogenblik beëindigen door ons op de hoogte te brengen dat u niet meer onze diensten wenst te gebruiken of wanneer u ophoudt onze website te gebruiken. Als u naar onze mening faalt, of wij vermoeden dat u hebt gefaald, om aan om het even welke termijn of bepaling van deze VOORWAARDEN te voldoen, kunnen wij ook deze overeenkomst op om het even welk ogenblik zonder bericht beëindigen en u zult aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging blijven; en/of kan daarom u toegang tot onze Diensten (of om het even welk deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - ALGEMENE OVEREENKOMST Ons nalaten om om het even welk recht of bepaling van deze VOORWAARDEN uit te oefenen of af te dwingen zal geen verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling vormen. Deze VOORWAARDEN en om het even welk beleid of werkende regels die door ons op deze website of met betrekking tot de Dienst worden gepubliceerd vormen de volledige overeenkomst en de overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, vervangen alle vroegere overeenkomsten, mededelingen en vroegere of gelijktijdige voorstellen, hetzij mondeling of geschreven, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, om het even welke vroegere versies van de VOORWAARDEN). Om het even welke dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze VOORWAARDEN zullen niet tegen de opsteller worden geïnterpreteerd.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT Deze VOORWAARDEN en om het even welke afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u van Diensten voorzien zullen door en overeenkomstig de wetten van het Verenigd Koninkrijk worden geregeld.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN U kunt de meest recente versie van de VOORWAARDEN op elk ogenblik op deze pagina bekijken. Wij be*houden ons het recht voor, bij onze enige discretie, om om het even welk deel van deze VOORWAARDEN bij te werken, te veranderen of te vervangen door updates en veranderingen op onze website/app te posten. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website/app regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze Website/App of de Dienst na het posten van om het even welke veranderingen aan deze VOORWAARDEN vormt goedkeuring van die veranderingen.